Zdjęcie w stylu retroPoziom trudności - średniozaawansowany

Czas wykonania - ok 10-15 minut


Zobacz więcej tutoriali w kategorii RETRO

Gdy już otworzymy zdjęcie, które chcemy edytować kopiujemy je poprzez wciśnięcie CTRL+J. Teraz usuwamy kolory ze zdjęcia wybierając z menu górnego Obraz-->Dopasowania-->Zmniejsz nasycenie (Image-->Adjustments-->Desaturate)lub po prostu wciskamy SHIFT+CTRL+U.Teraz kolej na następny krok. Z górnego menu wybieramy Filtr-->Galeria Filtrów-->Ziarno (Filter-->filter gallery-->Grain). W zakładce "rodzaj ziarna" wybieramy "Pionowe" (Vertical) i ustawiamy parametry wg własnego uzniania (wg mnie najlepsze efekty można uzyskać przy intensywności ok 15-25 i kontraście ok 5-10). Tak jak na zdjęciu:Kolejnym etapem jest dodanie szumu. Z górnego menu wybieramy Filtr-->Szum-->dodaj szum (Filter-->Noise-->Add noise)i ustawiamy parametry na ok 5-15%, zaznaczamy "rozmieszczenie gaussowskie" i "monochromatyczny". Tak jak na zdjęciu:Następnie wybieramy z menu Filtr-->Rozmycie-->Rozmycie Gaussowskie (Filter-->Blur-->Gaussian Blur) i ustawiamy promień na ok 0,7-1,2 piksele:Powoli zbliżamy się do końca naszego tutoriala. Przedostatni etap polega na dodaniu filtru fotograficznego. Z menu wybieramy Obraz-->Dopasowania-->Filtr Fotograficzny (Image-->Adjustments-->Photo Filter) Ustawiamy filtr ciepły oraz ustawiamy gestość na ok 30-35%.


I na sam koniec wprowadzamy delikatną korektę. Z menu wybieramy Obraz-->Dopasowania-->Jasność/Kontrast (Image-->Adjustments-->Brightness/Contrast) i ustawiamy Kontrast na ok 40-60

Tak będzie wyglądać nasze retro zdjęcie:) Do takiego zdjęcia można dodać także ramkę,która będzie opisana w następnym tutorialu:)

1 komentarz: